فندک بیک

اولین فندک بیک (J1) سال 1973 میلادی به بازار معرفی شد که هم اکنون تکامل یافته و با نام (J6 (Maxiتولید و معادل 3000 شعله کار می کند. بیک از سال 1973 تاکنون 15 میلیارد عدد فندک فروخته است. بیک در 5 مورد خود را متمایز از دیگران می داند: کیفیت، ایمنی، جلب رضایت و سلیقه مشتری، طیف کامل و تنوع در فندک و پشتیبانی از عاملین فروش و مشتریان...
در فندک های بیک از گاز ایزوبوتان استفاده می شود که بوی بد ندارد به همین دلیل روی طعم توتون هم تأثیری نمی گذارد. همچنین ضخامت سنگ یا ذغال فندک 12 میلیمتر است و همچنین باعث می شود که فندک مدل J5- Miniمعادل 1250 شعله و مدل (J6 (Maxiمعادل 3000 شعله کار می کند. در حالیکه فندک های متفرقه اغلب بعلت ظرفیت کم مخزن گاز و مستهلک شدن سنگ فندک سریعاً از بین می روند.
پس نوبت بعدی فندک بیک را انتخاب کنید